Om_Eagleroad_head_cirkler_gif

Eagleroad - historien

Eagleroad er et sted for dig, der ønsker oplevelser og fællesskab indenfor natur, personlig vækst og velvære. Vi tilbyder også foredrag, firmaevents og naturoplevelser i tipi. Vi sælger også historiske telte og tipier.

Hos Eagleroad har personlig udvikling og gennemslagskraft altid været en forudsætning for vækst. Personlig såvel som organisatorisk. Ligesom den enkeltes trivsel, velvære og sociale kompetencer har afgørende betydning for organisationers læring, processer og resultater.

De oprindelige stammesamfund havde stor viden om dette, og mange af de redskaber de benyttede til at opretholde deres struktur og sammenhængskraft er bevaret i ritualer, fortællinger og generelle livsanskuelser og værdier.

Denne viden bringer vi i spil, for at genskabe en forståelse for vores indbyrdes afhængighed samt skabe en bevægelse væk fra den stærke individualisme i retning af mere helhedsforståelse.

Vi sætter mennesker og organisationer i stand til at integrere helhedstænkning i hverdagslivet og i organisationers etiske målsætning og sociale ansvar.

Eagleroad’s grundlag

Eagleroad blev grundlagt som foredrags- og kursusvirksomhed tilbage i 1995. Virksomheden ejes og drives i dag af Johanne Eagleroad og omfatter såvel et kursuscenter som foredragsvirksomhed, arrangør af firmaevents, workshops, teambuilding, arbejde med børn og unge samt individuel terapi.

Der trækkes i udpræget grad på vores store og mangeårige viden indenfor den gamle indianske og nordiske naturtro, visdom og kultur. Vi benytter bl.a. leg, musik, historiefortælling, naturoplevelser, træning med heste og fælles madlavning i naturen til at opnå indsigt i menneskets væsen og muligheder. Derudover har vi et stort netværk af stærke og inspirerende samarbejdspartnere.

Der tilbydes såvel færdige programpakker som skræddersyede løsninger tilpasset et konkret behov

Forfældre_sh_ubag

Navnet Eagleroad

Der var engang for længe siden, under indianerkrigene, en ung indianerkriger.

Hans stamme var i fare, og der var fortvivlelse og uro omkring i lejren. En nat havde den unge indianer en drøm. Han så en ørn flyve 4 gange i en cirkel over lejren. Den skreg med sin ørnestemme. “Følg mig, følg mig, jeg skal lede jer i sikkerhed. Hav tillid, følg mig”.

Næste morgen vågnede indianeren ved lyden af et ørnehyl. Han skyndte sig ud af tipien, og rådførte sig med de gamle. De havde intet at tabe, og besluttede at følge indianerens vision på ørnens vej.  Stammen fulgte ørnen som fløj over dem, og den ledte dem ind i de magiske bjerge, der i dag hedder Badlands.
Her fandt stammen skjul indtil faren var drevet over, og således førte ørnen lakotaerne i sikkerhed. Fra den dag, blev den unge indianer kaldt Eagle Road, og navnet er båret af 7 generationer frem til i dag.

Den syvende generation er bl.a. mine børn, Sander, Lukas og Ina Eagle Road

May you find within each day,
the vision to guide you on your way.