Kursusstedet_head_cirkler

Lidt information om Eagleroad Kursuscenter

Personlig udvikling og gennemslagskraft er – og har altid været – en forudsætning for vækst. Personlig såvel som organisatorisk. Ligesom den enkeltes trivsel, velvære og sociale kompetencer har afgørende betydning for organisationers læring, processer og resultater.

De oprindelige stammesamfund havde stor viden om dette, og mange af de redskaber de benyttede til at opretholde deres struktur og sammenhængskraft er bevaret i ritualer, fortællinger og generelle livsanskuelser og værdier.

Denne viden bringer vi i spil, for at genskabe en forståelse for vores indbyrdes afhængighed og skabe en bevægelse væk fra den stærke individualisme i retning af mere helhedsforståelse.

Vi sætter mennesker og organisationer i stand til at integrere helhedstænkning i hverdagslivet og i organisationers etiske målsætning og sociale ansvar.

Eagle Road Kursuscenter hører hjemme på gården “Godthåb” og er en hyggelig restaureret landejendom, beliggende i et smukt naturområde nær Illerup Ådal. Vi arrangerer kurser, og danner rammen om andres kurser i form af udlejning. Stedet emmer af god energi og bærer præg af inspiration fra den gamle indianske naturtro samt nordisk visdom og kultur. I vores store have er der tipier, mongolsk jurt og andre naturtelte, bålsteder, heste og smuk natur.

Stedet er bygget op med det formål at formidle viden, og danne forum for emner, der øger sundhed, livsglæde, bæredygtighed, fællesskaber og balance til alle livets relationer.

Eagleroad fra fugleperspektiv

Eagle Road danner rammen om kurser og begivenheder, hvor undervisere kan komme og benytte sig af stedet og omgivelserne.

Stedet fungerer også som netværkssted for folk, der afholder kurser indenfor emner som:
Personlig udvikling, kreativitet, kunst, coaching, teambuilding, massage, kostvejledning, dans og kropsbevidsthed, musik, ceremonier og ritualer, meditation, afspænding, yoga samt oprindelige folks naturfilosofi.

Indholdet i vores egne kurser er sundhed, både fysisk, psykisk, mentalt og spirituelt, og foregår ofte i naturen i tipi, hvor vi bruger naturens rum til både sjov, begejstring, inspiration, leg, dans og mange øvelser, men også til den mere stille, indadvendte søgen efter kræfter og retning. Det er vores ønske at arbejde for sundhed, miljø, trivsel, og kunsten at bruge vores ressourcer bedst muligt samt åbne op for fællesskabets styrke.

Eagleroad er et sted for dig, der ønsker oplevelser og fællesskab indenfor natur, personlig vækst og velvære.

Vi tilbyder også foredrag, firmaevents og naturoplevelser i tipi eller jurt.

Hos Eagleroad har personlig udvikling og gennemslagskraft altid været en forudsætning for vækst. Personlig såvel som organisatorisk. Ligesom den enkeltes trivsel, velvære og sociale kompetencer har afgørende betydning for organisationers læring, processer og resultater.

De oprindelige stammesamfund havde stor viden om dette, og mange af de redskaber de benyttede til at opretholde deres struktur og sammenhængskraft, er bevaret i ritualer, fortællinger og generelle livsanskuelser og værdier.

Denne viden bringer vi i spil, for at genskabe en forståelse for vores indbyrdes afhængighed, samt skabe en bevægelse væk fra den stærke individualisme i retning af mere helhedsforståelse.

Vi sætter mennesker og organisationer i stand til at integrere helhedstænkning i hverdagslivet og i organisationers etiske målsætning og sociale ansvar.

Vores sted emmer af god energi og bærer præg af inspiration fra den gamle indianske naturtro samt nordisk visdom og kultur. I vores store have er der tipier, mongolsk jurt og andre naturtelte, samt bålsteder, heste og smuk natur. Alle vores kurser indeholder elementer af naturterapi og mindfulness.

Eagleroad er et kraftfuld sted med en særlig ro, hvor du mærker en venlig ånd og atmosfære. Dette sted vil hjælpe dig til at være i kontakt med dig selv og naturen.

Tipier_skumring_rund_png

Vi arbejder på Eagleroad med flg. emner:

  • Moderne stresshåndtering
  • Coaching
  • Personaletrivsel
  • Velvære og næring til krop, psyke, sind og ånd
  • Etik og sunde grænser i kommunikation
  • At kende sig selv – selverkendelse
  • Succes som menneske og som leder – herunder selvledelse og selvprogrammering
  • Spiritualitet (åndsnærvær)
  • Relationer og tydelig grænsesætning
  • Sundhed, kost og ernæring.
Kort_google

Eagleroad Kursuscenter
Krogdalsvej 10
8660 Skanderborg

Se kort via google her...

Skilte_eagleroad_jpg

“May the sun bring you new energy by day,
May the moon softly restore you by night,
May the rain wash away your worries,
May the breeze blow new strength into your being,
May you walk gently through the world and know its beauty
… All the days of your life. Apache Blessing”