Terms and conditions

Virksomhedsoplysninger

Eagleroad

Mail: eagleroad@eagleroad.dk
Træffes bedst via mail - kontortid tirsdag ml. kl. 10 og 14. 

Tel: +45 40 78 83 77

Adr: Krogdalsvej 10, 8660 Skanderborg

CVR: 28443722

Bankoplysninger: Merkurbank 8401 0001520289

MobilePay nummer: 81 56 10


Bestilling og betaling

Eagleroad tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt fra vores leverandører.


Bestilling

Når du har afgivet en bestilling, vil du modtage en online ordrebekræftelse. Skulle du ikke modtage denne bekræftelse indenfor 1 time, bør du kontakte os. Husk at tjekke i uønsket mail eller spam. Du vil efterfølgende modtage en mail med informationer om det produkt som du har købt.


Betaling

Vi tilbyder flere mulige betalingsmetoder og accepterer følgende betalingsmuligheder:

Vi accepterer følgende betalingsmuligheder:
* MobilePay
* Visa
* Mastercard
* Maestro

Online betaling med kort

Ved betaling med elektronisk betalingskort trækkes beløbet først, når ordren er godkendt. Der betales via en sikker og krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Dette betyder at dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående. Når du handler med et betalingskort, forbeholder vi os retten til at kontrollere, om de personlige oplysninger der er opgivet, er sande.

Vi kan til enhver tid nedskrive det betalte beløb – hvis f.eks. et produkt er udsolgt, eller ikke ønskes alligevel. Men af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ALDRIG forhøje det godkendte beløb.

1. Eagleroad stiller en rate-baseret tjeneste til rådighed på www.eagleroad.dk. (Tjenesten dækker muligheder for ratebetaling til betaling for kurser købt via hjemmesiden (herefter “Tjenesten”). Ved ratebetaling forpligter du dig til betaling af det fulde beløb over de valgte rater. Hvis aftalen misligeholdes, forfalder restbetalingen til omgående betaling og muligheden for refusion bortfalder (se iøvrigt handelsbetingelser). Såfremt Brugeren misligholder betalingsaftalen, giver der ikke penge retur. 

Vedr. ratebetaling
Ved ratebetaling forpligter du dig til betaling af det fulde beløb over de valgte rater. Hvis aftalen misligeholdes, forfalder restbetalingen til omgående betaling (senest 3 hverdage efter afbud), og muligheden for refusion eller en plads på kurset/workshoppen bortfalder efter den 4. hverdag (se iøvrigt handelsbetingelser). Det er vigtigt at forstå, at såfremt Brugeren misligholder betalingsaftalen, gives der ikke penge retur efter den 4. dag.

Der kan kun betales med betalingskort ved ratebetalinger, og det fulde beløb skal være til rådighed når købet laves (bankens sikkerhed).

Betalingen vil blive hævet fra Brugerens betalingskort hver måned, fra den dag købet går igennem - dvs. køber du kurset den 12. marts, vil de efterfølgende rater blive betalt den 12. hver måned indtil det aftalte beløb er fuld ud betalt. Fortsætter ratebetalingen efter kurset er afholdt, skal Brugeren fortsat betale og overholde det aftalte ratebetaling. Du kan se de fremtidige betalingsdatoer ved at klikke på den lille pil under ‘Til betaling i dag’.

1.2 Disse vilkår og betingelser for brug (herefter “Betingelser for Brug”) gælder for aftaler mellem Eagleroad og en fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre, kan indgå en aftale med Eagleroad vedrørende Tjenesten. Efter indgåelse af aftalen kan Eagleroad udføre en sædvanlig kreditundersøgelse forudsat at betingelserne herfor er opfyldt, og på basis deraf udtræde af aftalen med Brugeren. Eagleroad kan også nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve, en aftale med Brugeren, hvis Brugeren tidligere har misligholdt Eagleroads betingelser

1.3 Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Eagleroad herefter “Aftalen”). For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere Aftalen.

1.4 Når Aftalen er blevet indgået, vil Eagleroad fremsende en bekræftelse herpå til den e-mail adresse, som Brugeren har oplyst i forbindelse med Brugerens registrering af en brugerkonto i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.

2. Ydelsernes omfang

2.1 Tjenesten giver Brugeren adgang til Eagleroads tjenester (deltagelse af kurser eller køb at gavekort).

Abonnement
2.2 For en månedlig betaling kan Brugeren tegne et abonnement og få adgang til hele Tjenestens indhold f.eks. et kursus.  Betalingen vil blive hævet fra Brugerens betalingskort hver måned, fra den dag købet går igennem. Fortsætter abonnementet efter kurset er afholdt, skal Brugeren fortsat betale og overholde det aftale abonnement. 

3. Udgår

4. Registrering
4.1 Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

5. Gebyrer og betaling
5.1 Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på Webshoppen.

5.2 Betaling for abonnementet sker forud hver måned. Beløbet hævet på Brugerens betalingskort hver måned fra datoen købet er gået igennem på hjemmesiden. 

5.3 Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Eagleroads tilbudte betalingsmidler på Webshoppen. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

6. Tilpasninger og ændringer

6.1 Eagleroad forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest 30 dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

6.2 I tilfælde af Brugerens opsigelse i medfør af dette pkt. 6, og Brugeren har betalt for en periode efter abonnementets ophør, vil Eagleroad tilbagebetale det overskydende beløb inden for 30 dage fra abonnementets ophør.

Oplysninger til Brugerne vedrørende ændringer samt tilbagebetaling

7. Fortrydelsesret ved køb af kurser og gavekort: Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget ordrebekræftelsen. For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en tydelig erklæring via mail (eagleroad@eagleroad.dk) give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. På 15. dage er købet gældende.

Du kan op til 45 dage før kursets startdato (gælder kun fysiske kurser) annullere dit køb mod et administrationsgebyr på DKK 250,00. Herefter ydes ingen refusion. Der kan i visse tilfælde træffes aftale om, at du i stedet for refusion, kan tilbydes en rabat (lydende på det indbetalte beløb) på et kommende kursus (ved indgåelse af en sådan aftale ophører muligheden for refusion), men en sådan aftale skal indgåes med Eagleroad (eagleroad@eagleroad.dk).

Fortrydelsesret ved online-produkter: Ved at indgå nærværende Aftale samtykker Brugeren til at Tjenesten leveres direkte, og at indholdet på Webshoppen omgående gøres tilgængeligt for Brugeren. Brugen samtykker samtidigt til, at der ingen fortrydelsesret gælder efter forbrugeraftaleloven vedrørende Tjenesten og Aftalen, så snart levering af Tjenesten er påbegyndt. Hvis Brugeren har indgået nærværende Aftale, og levering af Tjenesten er påbegyndt, men Brugen ikke længere ønsker at benytte Tjenesten eller være bundet af Aftalen, skal Brugeren opsige Aftalen i overensstemmelse med punkt 8 nedenfor.

8. Aftalens løbetid og opsigelse
8.1 Abonnementsaftaler for Tjenesten tegnes for en abonnementsperiode på 1 måned, og forlænges automatisk med 1 måned ad gangen, indtil Brugeren eller Eagleroad opsiger abonnementet i henhold til disse Betingelser. Ved opsigelse ophører abonnementet ved udgangen af den senest betalte periode. Der sker derfor ikke tilbagebetaling af betalte gebyrer.

8.2 Såfremt Brugeren ønsker at opsige Aftalen, skal Eagleroad informeres herom ved e-mail, telefon eller brev. Såfremt Eagleroad e ønsker at opsige Aftalen, skal Eagleroad orientere Brugeren herom ved e-mail, telefon eller brev.

8.3 I tillæg til det ovenfor angivne skal Eagleroad være berettiget til at ophæve Aftalen med omgående virkning, og samtidigt gøre Tjenesten utilgængelig for Brugeren, hvis:
(a) Brugerens betaling er forsinket mindst 20 dage (se punkt 6.7);
(b) Brugeren er insolvent, eller der er rimelig grund til at antage, at Brugeren kan blive insolvent; (c) der foregår ulovlig brug af Tjenesten, eller der er rimelig grund til at antage, at der foregår sådan ulovlig brug;

9. Betalingsaftaler for ratebetaling kan ikke opsiges fra brugerens side, hvis kurset er påbegyndt eller afholdt (fysiske kurser).
Når der indgåes aftale om ratebetalinger af et produkt eller en onlineservice, forfalder restbeløbet til omgående betaling, hvis aftalen misligeholdes. For fysiske kurser bortfalder ligeledes muligheden for refusion. Ved manglende betaling, kan sagen overdrages til inkasso.

10. Tvister
Såfremt Brugeren, uanset årsagen hertil, er utilfreds med Tjenesten, kan Brugeren selvfølgelig kontakte Eagleroad via mail for at indgive en klage. Parterne skal i første omgang forsøge at løse tvister, der måtte opstå på grund af Aftalen ved mindeligt forlig. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, skal tvisten afgøres af en dansk domstol og skal være underkastet dansk lovgivning. Brugeren har ret til som forbruger at søge tvisten afgjort ved byretten det sted, hvor Brugeren har værneting. Brugeren kan også rette klager til Forbrugerklagenævnet (http://www.forbrug.dk/Dine-klagemuligheder/Saadan-klager-du/Klag-til- Forbrugerklagenævnet).


Fortrydelsesret og afbud

7. Fortrydelsesret ved køb af kurser og gavekort: Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget ordrebekræftelsen.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en tydelig erklæring via mail give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

Du kan op til 45 dage før kursets startdato (gælder kun fysiske kurser) annullere dit køb mod et administrationsgebyr på DKK 250,00. Herefter ydes ingen refusion. Der kan i visse tilfælde træffes aftale om, at du i stedet for refusion, kan tilbydes en rabat (lydende på det indbetalte beløb) på et kommende kursus, indtil udgangen af det følgende kalenderår (ved indgåelse af en sådan aftale ophører muligheden for refusion).

Fortrydelsesret ved online-produkter: Ved at indgå nærværende Aftale samtykker Brugeren til at Tjenesten leveres direkte, og at indholdet på Webshoppen omgående gøres tilgængeligt for Brugeren. Brugen samtykker samtidigt til, at der ingen fortrydelsesret gælder efter forbrugeraftaleloven vedrørende Tjenesten og Aftalen, så snart levering af Tjenesten er påbegyndt. Hvis Brugeren har indgået nærværende Aftale, og levering af Tjenesten er påbegyndt, men Brugen ikke længere ønsker at benytte Tjenesten eller være bundet af Aftalen, skal Brugeren opsige Aftalen i overensstemmelse med punkt 8 nedenfor.


Aflysning

Sen aflysning vil kunne forekomme, hvis læreren akut bliver ude af stand til at varetage undervisningen på grund af sygdom eller force majeure.

Du vil blive tilbudt overflytning til et erstatningskursus ved først givne lejlighed.

Såfremt det ikke er muligt at finde en anden kursusdato, der passer dig, refunderer vi din indbetaling til en af dig oplyst konto, retur på betalingskort eller via MobilePay. 

Eagleroad påtager sig ikke ansvar for deltagernes eventuelle tab i forbindelse med rejsearrangementer, hotelreservation eller anden ulejlighed i forbindelse med aflysning af et kursus.


Kontakt os

Hvis du vil kontakte os, kan du gøre det via mail: eagleroad@eagleroad.dk eller telefon +45 40 78 83 77.


Persondatapolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre. Disse registreres kun i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få aktindsigt i hvilke oplysninger vi har registreret samt få slettet dine oplysninger, såfremt dette ønskes.

For at du kan indgå aftale med os på Eagleroad, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, telefonnummer og e-mail adresse.

Vi gemmer dine personoplysninger, således at en eventuel kursushistorik kan bekræftes ved behov for videregående kurser.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcist hvilke oplysninger der indsamles, og hvorfor.

Vi anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil.

Der bruges følgende underleverandører til at behandle dine personoplysninger: Simplero, Google og Dropbox, som alle følger persondataforordningen.


Cookies

På Eagleroad anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. De personoplysninger vi indsamler via vores brug af cookies, indsamler vi for at forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig, for at kunne tilpasse vores indhold specifikt til dig og for at kunne optimere Eagleroad.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan dette gøres, afhænger af din browser.


Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på Eagleroad. Dette er et statistik-system, der opsamler information, som kan give et statistisk billede af hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Eagleroad.